Βιβλίο
Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο ΙΙ
Θεμελιώδη δικαιώματα: Γενικό μέρος

Φίλιππος Σπυρόπουλος
Αθήνα
Θέμις
Αριθμός Έκδοσης: 1
2012
σ. 94
ISBN: 978-960-9664-00-4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 15.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 17-01-2012)
Περίληψη:

Το ανά χείρας τεύχος αποσκοπεί να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις αλληλουχίες τους. Αποσκοπεί επίσης να δώσει το έναυσμα για την ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων που κατοχυρώνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, για την κατανόηση των ορίων της νομοθετικής επέμβασης σ’ αυτά, για την άρση των συγκρούσεών τους κλπ.
Γράφτηκε ευσύνοπτα, με την ελπίδα ότι θα είναι διδακτικό. Ως συνέχεια της "Εισαγωγής [μου] στο συνταγματικό δίκαιο" (Αθήνα - Κομοτηνή, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006) αποφεύγει την επανάληψη εννοιών που έχουν αναπτυχθεί εκεί. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο γίνεται παραπομπή στις παραγράφους της, π.χ. ως εξής: (βλ. § 11, αριθ. 22 γ΄).

Από τον πρόλογο του συγγραφέα.