Βιβλίο
Λαογραφικά σύμμεικτα της Κορώνης Μεσσηνίας από τις συλλογές (1938-1938) της Γεωργίας Ταρσούλη

Επιμέλεια: Ιωάννης Πλεμμένος
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
2011
σ. 305
ISBN: 978-960-404-215-9
Σημειώσεις: Δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Κυκλοφορεί
Περίληψη: