Βιβλίο
Μετανάστευση και γαμήλια αγορά, Μεικτοί γάμοι Ελλήνων αγροτών με γυναίκες από την Αλβανία
Μια εμπειρική έρευνα για την περίοδο 1990-2005

Νίκος Καμπέρης
Επιμέλεια: Λιλή Στυλιανούδη
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
2011
σ. 130
ISBN: 978-960-404-220-3
Σημειώσεις: Δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας. Πρόλογος: Λίλη Στυλιανούδη.
Κυκλοφορεί
Περίληψη: