Βιβλίο
Akropolis von Athen
Ακρόπολις των Αθηνών=Acropolis of Athens

Επιμέλεια: Αμαλία Παππά
Επιμέλεια: Νίκος Κομν. Χατζηγεωργίου
Μετάφραση: Αμαλία Παππά
Μετάφραση: Χριστίνα Σάρρα
Μετάφραση: Ελένη Χαλάτση
Μετάφραση: Τζούντυ Γιαννακοπούλου
Φωτογράφος: Βελισσάριος Βουτσάς
Αθήνα
Αλήθεια
2012
σ. 159
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-99225-4-8
Σημειώσεις: Πωλείται στην τιμή των 30,00 ευρώ από το Μουσείο τη Ακρόπολης.
Φωτογράφηση: ΝΑΙ
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) συνεργάστηκαν με τις Εκδόσεις "Αλήθεια" για την υλοποίηση της ειδικής έκδοσης "Η Ακρόπολις των Αθηνών" (Akropolis von Athen).

Στα ΓΑΚ φυλάσσεται το σύνολο των αρχείων των Γραμματειών (Υπουργείων) της οθωνικής περιόδου το οποίο τηρούνταν στα Ανάκτορα.

O φάκελος, τμήμα του οποίου παρουσιάζεται σ' αυτήν την έκδοση, προέρχεται από το αρχείο της «Επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας» (1833-1862) και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα συγκροτημένου φακέλου της οθωνικής περιόδου και φέρει τον τίτλο Η Ακρόπολις των Αθηνών (Akropolis von Athen). Καλύπτει χρονολογικά την περίοδο από το 1834 έως το 1842 και περιέχει 223 έγγραφα.

Από το σύνολο των εγγράφων του φακέλου σταχυολογήθηκαν είκοσι τεκμήρια τα οποία συνιστούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της καταγραφής των πρώτων προσπαθειών για την αναστήλωση και την ανάδειξη του μνημείου, την αποκατάστασή του από τις παρεμβάσεις που είχε υποστεί, τον προϋπολογισμό που διατέθηκε για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, των ενεργειών για τη φύλαξη του μνημείου αλλά και των προσπαθειών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την επιστροφή των αναγλύφων του ναού της Απτέρου Νίκης. Την ομάδα των είκοσι ενός συνολικά τεκμηρίων που παρουσιάζονται συμπληρώνει το σχέδιο αναφοράς του Γραμματέα της Επί των Εκκλησιαστικών Γραμματείας Ιάκωβου Ρίζου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το ίδιο θέμα στο Λονδίνο.

Η γλώσσα των εγγράφων είναι κυρίως η γαλλική και η γερμανική και, δευτερευόντως, η ελληνική. Στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι γραμμένα στη γαλλική γλώσσα και συμπληρώνονται στα περιθώριά τους με σχόλια στη γερμανική ή την ελληνική.

Στην έκδοση αναπαράγονται πανομοιότυπα (FACSIMILE) τα 21 προαναφερόμενα τεκμήρια τα οποία συνοδεύονται από ξεχωριστό τόμο με την μετάφρασή τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.