Βιβλίο
Greek-Bulgarian Relations in the Age of National Identity for Formation
Relationw gréco-bulgares à l'ère de la formation des identités nationales

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: P. M. Kitromilidés
Επιμέλεια: Anna Tabaki
Εισήγηση: Anthony - Emil N. Tachiaos
Εισήγηση: Raymond Detrez
Εισήγηση: Raïa Zaïmova
Εισήγηση: Vassillis Maragos
Εισήγηση: Nadja Danova
Εισήγηση: Ioannis Koubourlis
Εισήγηση: Sophia Matthaiou
Εισήγηση: Yura Konstantinova
Εισήγηση: Petya Yaneva
Εισήγηση: Serguey Ivanov
Εισήγηση: Nikolay Aretov
Εισήγηση: Cleo Protokhristova
Εισήγηση: Roumiana L. Stantchéva
Εισήγηση: Stessi Athini
Εισήγηση: Anna Tabaki
Εισήγηση: Ourania Polycandrioti
Αθήνα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
2010
σ. 338
Σχήμα: 24χ15
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-9538-00-8
Σημειώσεις: Preface: Paschalis M. Kitromilides.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 28.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 26-04-2012)
Περίληψη:

Περιεχόμενα:

- Anthony - Emil N. Tachiaos, "The Bulgarian National Revival of the Eighteenth Century and the Greek World"

Ι. ΤΗΕ ENLIGHTENMENT AND ΤΗΕ FORMATION OF NATIONAL IDENTI TIES
Ι. LES LUMIERES ΕΤ LA FORMATION DES IDENTITES NATIONALES
- Raymond Detrez, "Understanding the Pre-Nationalist Balkans: Ίhe "Romaic" Community"
- Raia Zaimova, "Les images byzantino-bulgares de Peyssonnel (XVIIle siecle) "
- Vassillis Maragos, "Ίhe Nation of Faith: Partenij Ρaνlονic and Aspects of the Orthodox Commonwealth"
- Nadja Danova, "Les anti-Lumieres dans l'espace bulgare"

II. ΤΗΕ IMAGE OF ΤΗΕ BULGARIANS ΙΝ GREEK SCHOLARSHIP
11. L'IMAGE DES BULGARES CHEZ LES INTELLECTUELS GRECS
- Ioannis Koubourlis, "Les Bulgares dans les premiers textes de Constantinos Ρaparroigοpoulos et de Spyridon Zambelios"
- Sophia Matthaiou, "Stephanos Koumanoudis' Perception of the Bulgarins: Convergences with and Divergences from his Contemporaries"

III. ΤΗΕ GRECO-BULGARIAN INTELLECTUAL TRADITION
III. LA TRADITION INTELLECTUELLE GRECO-ΒULGΑRΕ
- Yura Konstantinova, "Myths and Pragmatism in the Political Ideology of Dr Ινan Seliminski"
- Petya Yaneva, "Ίhe Greek Archive of Constantin Fotinov: Lexicαl Peculiarities"
- Serguey Ivanov, "Nineteenth-century Bulgarian Translations οf the Bible"

IV. ΤΗΕ FORMATION OF LITERARY AND ARTISTIC TRADITIONS
IV. LA FORMATION DES TRADITIONS LITTERAIRES ΕΤ ARTISTIQUES
- Nikolay Aretov, "Hellenic Mythology: Usages and Transformations in Bulgarian Literature from the Early Nineteenth Century"
- Cleo Protokhristova, "National Revival, Enlightenment Projects and Attic Tragedy in Bulgaria"
- Roumiana L. Stantcheva, "Petko Slαveykov, Athanasios Christopoulos et Ιa succession des motifs anacreontiques dans Ιa poesie bulgare"
- Stessi Athini, "Ν. S. Piccolos. L'epreuve du litteraire"
- Anna Tabaki, "La formation de Ιa tradition dramαtique au fil du XIXe siecle. Nicolas Piccolos et Demosthene Misitzis"
- Ourania Polycandrioti, "Penelope Delta et Ιa tradition stereotypee des Bulgares dans Ιa itterature pour enfants"

Κριτικές - Παρουσιάσεις: