Βιβλίο
Κώδικας πολιτικής δικονομίας, Εισαγωγικός νόμος και Ειδικοί δικονομικοί νόμοι

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
2012
σ. 966
ISBN: 978-960-15-2539-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 103.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 09-05-2012)
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση αντιστοιχεί ως προς μεν τον ΚΠολΔ με την έβδομη έκδοση του έργου «Δικονομικά κείμενα Ι, - Α -, Κώδικας πολιτικής δικονομίας και Εισαγωγικός νόμος κώδικα πολιτικής δικονομίας". Η κοινή έκδοση με άλλους νόμους που ρυθμίζουν δικαιϊκή ύλη που συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία του μαθήματος "Πολιτική Δικονομία ΙΙ" κρίθηκε αναγκαία για την αρτιότερη απορρόφηση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας από τους φοιτητές νομικής του ΣΤ΄ εξαμήνου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.