Βιβλίο
Δικονομικά κείμενα Ι
Κώδικας πολιτικής δικονομίας και εισαγωγικός νόμος, Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Αθήνα
Θέμις
2012
σ. 986
ISBN: 978-960-15-2552-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 95.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 24-05-2012)
Περίληψη: