Βιβλίο
Δικονομικά κείμενα ΙΙ
Ειδικοί δικονομικοί κώδικες

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Αθήνα
Σάκκουλας Αντ. Ν.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2012
σ. 544
ISBN: 978-960-15-2556-3
Κυκλοφορεί
Τιμή: 60.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 31-05-2012)
Περίληψη:

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει νόμους και γενικότερα νομοθετικά κείμενα, που αφορούν δικαιϊκή ύλη, που συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου της Πολιτικής Δικονομίας και επομένως είναι αναγκαία για την αρτιότερη επιστημονική κατανόηση και απορρόφηση τόσο της αντίστοιχης πανεπιστημιακής διδασκαλίας των επιμέρους υποχρεωτικών μαθημάτων, ως και των αντιστοίχων μαθημάτων επι- λογής του γνωστικού αντικειμένου της Πολιτικής Δικονομίας, όσο και για την γενικότερη κατανόηση της Επιστήμης του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και γενικότερα της Επιστήμης του Δικονομικού Δικαίου.