Βιβλίο
Διεθνής πολιτική οικονομία
Θεωρία, δομή και προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Αντώνης Κόντης
Επιμέλεια: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Ανδρέας Αντωνιάδης
Αναστάσιος Βάλβης
Δημήτρης Γιακούλας
Εμμανουέλα Δούση
Sergio Fabbrini
Παύλος Καρανικόλας
Σταύρος Κάτσιος
Κυριάκος Κεντρωτής
Νικόλαος Κιτωνάκης
Αντώνης Κόντης
Άγγελος Κότιος
Κατερίνα Κοτταρίδη
Χαράλαμπος Κουταλάκης
Γιώργος Μακρής
Σπύρος Μακρής
Παναγιώτα Μανώλη
Ζήσης Μανούζας
Γιώργος Μέρμηγκας
Philip Nichols
Βασίλης Νότης
Στέφανος Οικονόμου
Πύρρος Παπαδημητρίου
Νικόλαος Παπασυριόπουλος
Μηνάς Πεδιδιατάκης
Σωτήρης Πετρόπουλος
Μαρία Πρινιωτάκη
Γιώργος Ριζόπουλος
Νένα Σαμπατάκου
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
κ.ά.
Αθήνα
Εκδόσεις Παπαζήση
Αριθμός Έκδοσης: 2
2012
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2005
σ. 1100
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-02-2827-4
Σημειώσεις: Συγγραφική υπευθυνότητα: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 69.23€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-01-2013)
Περίληψη:

Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία (ΔΠΟ) δεν αποτελεί απλώς ένα πεδίο μελέτης ζητημάτων και προβλημάτων της διεθνούς οικονομίας, αλλά συνιστά και ένα διαφορετικό τρόπο θεώρησης της σχέσης της διεθνούς πολιτικής με τη διεθνή οικονομία με βασικό ερμηνευτικό στόχο το ρόλο και τη σημασία του κράτους από τη μια και της αγοράς από την άλλη. Εξετάζει δε τη συμπεριφορά των διεθνών δρώντων, τα αίτια, τις επιδράσεις και τις πολιτικές επηρεασμού των διεθνών οικονομικών συναλλαγών.

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί μια επαυξημένη, βελτιωμένη και πλήρως αναθεωρημένη έκδοση. Από την πρώτη έκδοση (2005) μέχρι σήμερα πολλά σημαντικά γεγονότα έλαβαν χώρα που μετέβαλαν αρκετά χαρακτηριστικά του διεθνούς πολιτικού και οικονομικού συστήματος, ενώ παράλληλα νέα θέματα απέκτησαν μεγαλύτερη σημασία. Στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί άλλα τριάντα ένα κεφάλαια που έχουν γραφτεί από Έλληνες και ξένους αναλυτές τα περισσότερα εκ των οποίων δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Ο συλλογικός αυτός τόμος διερευνά τις εξής σημαντικές σύγχρονες προκλήσεις της ΔΠΟ:
Ποια είναι η θεωρητική θεμελίωση της ΔΠΟ;
Πόσο χρήσιμες είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης;
Ποια είναι η διάσταση της εξωτερικής και της ασφάλειας στην ΔΠΟ;
Πως συγκροτούνται και ποια είναι η αποτελεσματικότητα των διαπεριφερειακών συνεργασιών;
Σε ποια έκταση τα προβλήματα που απορρέουν από την ολοκλήρωση των αγορών και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα του διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζονται με επιτυχία μέσω των πολυμερών διαπραγματεύσεων;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την ολοκλήρωση των αγορών χρήματος/κεφαλαίου και ποια είναι η πορεία των διεθνών νομισματικών σχέσεων;
Ποιες είναι οι συνέπειες των άμεσων και των έμμεσων ξένων επενδύσεων τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης;
Ποιες είναι οι προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την παγκόσμια μετανάστευση και το παγκόσμιο έγκλημα και διαφθορά;

Ο τόμος απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές των Κοινωνικών Επιστημών και ειδικότερα των Διεθνών Σχέσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, των Οικονομικών και των Νομικών Επιστημών και άλλων συναφών επιστημών, όπως και σε άλλους ενδιαφερόμενους για ζητήματα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας.