Βιβλίο
Στάθμευση

Ι. Φραντζεσκάκης
Μ. Πιτσιάβα - Λατινοπούλου
Δ. Τσαμπούλας
Αθήνα
Παπασωτηρίου
Αριθμός Έκδοσης: 2
2002
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1997
σ. 282
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-7510-50-1
Σημειώσεις: Το 1997 είχε εκδοθεί με τον τίτλο: Διαχείριση κυκλοφορίας.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 23.94€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 24-04-2002)
Περίληψη:

Το βιβλίο παρουσιάζει συστηματικά την ελληνική και διεθνή εμπειρία σε όλους τους τομείς της στάθμευσης στην οδό και εκτός οδού.
Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προπτυχιακή, μεταπτυχιακή ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αλλά αποτελεί και ένα χρήσιμο, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, βοήθημα για το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία χώρων στάθμευσης στην οδό και εκτός οδού. Επιπλέον ο αναγνώστης κατευθύνεται να χρησιμοποιήσει τις 106 αναφορές που γίνονται στο βιβλίο, για λεπτομερέστερη μελέτη κάθε θέματος.