Βιβλίο
Πάρος: Οδοιπορικό στον τόπο και το χρόνο

Γιώργος Πίττας
Πάρος
Κοιλάδα Λευκών Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 1
2008
σ. 236
ISBN: 978-960-86458-0-6
Κυκλοφορεί
Περίληψη: