Βιβλίο
Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

Μιχάλης Κασσωτάκης
Αθήνα
Γρηγόρη
2013
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1981
σ. 788
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-333-798-0
Σημειώσεις: Αναθεωρημένη έκδοση.
Περιέχει Βιβλιογραφία
Κυκλοφορεί
Τιμή: 48.50€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 18-11-2013)
Περίληψη:

Το παρόν βιβλίο συντάχθηκε, στην αρχική του μορφή, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και εκδόθηκε για πρώτη φορά, το 1981, από τις Εκδόσεις Μιχ. Γρηγόρη. Έκτοτε ανατυπώθηκε περισσότερες από δέκα φορές. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ως διδακτικό εγχειρίδιο τόσο από το συγγραφέα όσο και από άλλους πανεπιστημιακούς δασκάλους και αποτέλεσε ένα από τα ελληνικά βιβλία αναφοράς στον τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και, ειδικότερα, της αξιολόγησης των μαθητών. [...]
Η παρούσα έκδοση συνιστά μια πιο ριζική αναμόρφωση του παραπάνω βιβλίου, στο οποίο προστέθηκαν τέσσερα νέα κεφάλαια. Το ένα από αυτά είναι αφιερωμένο στην ιστορική εξέλιξη των διαδικασιών αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, το δεύτερο πραγματεύεται το ζήτημα των βαθμολογικών στάρνταρ, το τρίτο αφορά στη θεωρία για τη μέτρηση της ικανότητας απάντησης σε ερωτήματα και το τέταρτο έχει ως θέμα την αξιολόγηση της επίδοσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πολλά, επίσης, από τα κεφάλαια του αρχικού βιβλίου συμπληρώθηκαν, άλλα σε μεγάλη έκταση και άλλα σε μικρότερη, με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και αρκετά τροποποιήθηκαν ως προς τη διάρθρωσή τους. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε σημαντικός αριθμός πρόσφατων εργασιών από την αγγλική, κυρίως, αλλά και από τη γαλλική και την ελληνική βιβλιογραφία. Καθοριστικό, επίσης, ρόλο στην αναθεώρηση του συγγράμματος αυτού διαδραμάτισε η εμπειρία μας από τη διδασκαλία του υπό εξέταση αντικειμένου σε φοιτητές διαφόρων Πανεπιστημιακών Τμημάτων επί τριάντα πέντε, περίπου, χρόνια. Για λόγους συνέχειας, διατηρήσαμε την περισσότερη από τη βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η αρχική συγγραφή της παρούσας εργασίας, καθώς και τον τίτλο της.[...]

(από τον Πρόλογο της έκδοσης)