Βιβλίο
Στέφανος Στεφάνου, Ένας απ' τους πολλούς της ελληνικής Αριστεράς 1941-1971

Επιμέλεια: Χριστίνα Αλεξοπούλου
Αθήνα
Θεμέλιο
2013
ISBN: 978-960-310-368-4
Σημειώσεις: Καταγραφή, σχόλια: Χριστίνα Αλεξοπούλου.
Κυκλοφορεί
Περίληψη: