Βιβλίο
Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές
Για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Συλλογικό έργο
Ελένη Ανδρικοπούλου
Αθηνά Γιαννακού
Γρηγόρης Καυκαλάς
Μάγδα Πιτσιάβα - Λατινοπούλου
Αθήνα
Κριτική
Αριθμός Έκδοσης: 2
2014
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2007
σ. 496
ISBN: 978-960-218-927-6
Σημειώσεις: Αναθεωρημένη έκδοση.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 76.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 22-10-2014)
Περίληψη:

Επτά χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, το βιβλίο "Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη" ανανεώνεται με στόχο, αφενός, να ανταποκριθεί στη γενική ανάγκη της συνεχούς επικαιροποίησης των γνώσεων και, αφετέρου, να συμπεριλάβει τις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων, της εντεινόμενης παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης στις πρακτικές και τις αντιλήψεις σχεδιασμού των πόλεων. Η δεύτερη αυτή έκδοση επιδιώκει επίσης να αξιοποιήσει την εμπειρία από τη χρήση του βιβλίου ως διδακτικού συγγράμματος σε συναφή μαθήματα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων.

Στο βιβλίο εξετάζονται τέσσερις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων: η αναγκαιότητα και εξέλιξη του σχεδιασμού, οι μορφές και τα εργαλεία ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης, η αλληλεπίδραση αστικών μετακινήσεων και χρήσεων γης και, τέλος, οι πολιτικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Τα δεκαπέντε κύρια κεφάλαια του βιβλίου οργανώνονται σε τρία μέρη: Α. Έννοιες και προσεγγίσεις, Β. Ρυθμίσεις και πολιτικές, Γ. Εφαρμογές και παραδείγματα.

Στόχος των συγγραφέων είναι η νέα έκδοση του βιβλίου να υποστηρίξει και να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον επιστημονικό διάλογο, την έρευνα και την εκπαίδευση στα ζητήματα αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπληρώνοντας και ανανεώνοντας τη σχετικά περιορισμένη ελληνική βιβλιογραφία, σε ένα επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο το οποίο, καθώς οι πόλεις αποτελούν τόπο διαβίωσης ενός συνεχώς αυξανόμενου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη σημασία και κρισιμότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.