Βιβλίο
Πολιτικές της καθημερινότητας
Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Αθηνά Αθανασίου
Ευτυχία Βουτυρά
Κώστας Γιαννακόπουλος
Jane Cowan
Loring M. Danforth
Sarah Green
Βενετία Καντσά
Laurie Kain Hart
Ιωάννης Μάνος
Ελένη Παπαγαρουφάλη
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
Πηνελόπη Τοπάλη
Ελένη Φουρναράκη
Αλεξάνδρα Χαλκιά
Ποθητή Χαντζαρούλα
Αίγλη Χατζούλη
Αθήνα
Αλεξάνδρεια
2014
σ. 512
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-221-629-3
Αναθεωρήσεις του Πολιτικού
Κυκλοφορεί
Τιμή: 24.50€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 08-01-2015)
Περίληψη:

Ο παρών συλλογικός τόμος -που ανήκει στη σειρά Αναθεωρήσεις του Πολιτικού- εξετάζει την πολλαπλά διαφοροποιημένη ελληνική κοινωνία, ως μήτρα κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων και ανταγωνισμών, εστιάζοντας τόσο συγχρονικά όσο και ιστορικά στο χαμηλό επίπεδο των αφανών πολιτικών της καθημερινότητας. Οι συγγραφείς του τόμου ξεκινούν από ποικίλες αφετηρίες -το σύνορο, την εθνοπολιτισμική ταυτότητα, το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα- για να μιλήσουν για διαδικασίες διαφοροποίησης σε πολλαπλά επίπεδα - διεθνικό, εθνικό, τοπικό, διαπροσωπικό. Σε αυτή τη βάση αναλύουν την εμπειρία της διαφοράς καθώς και τη διαπραγμάτευση των κοινωνικών και πολιτικών της προεκτάσεων.