Βιβλίο
Κριτική ιδεών
Νεοραγιαδισμός, δικτατορία και ελευθερία, μετακομμουνισμός

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης
Αθήνα
Ήλεκτρον
2015
σ. 216
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-8358-81-2
Πολιτικά
Α/Α Τόμου: 2
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 15.97€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 09-03-2015)
Περίληψη:

Είς την σειράν αυτήν των βιβλίων ""Κριτική ιδεών", ο συγγραφεύς αναλύει και παρουσιάζει δοξασίες, αι οποίαι είτε επηρέασαν ,είτε επηρεάζουν βασανιστικώς την Ελληνικήν και την Παγκόσμιαν Κοινωνίαν.

Είς τον παρόντα 2ον τόμον, ο κ.Πλεύρης, με την ανάτονον γραφίδα του, φέρει εις το φως της δημοσιότητος όλας τας πτυχάς και κρίνει τας επικρατούσας αντιλήψεις του Νεοραγιαδισμού και του Καπιταλισμού, καθώς επίσης τοποθετεί εις την σωστήν βάσιν τας εννοίας "Δικατατορία και Ελευθερία" και "Μετακομμουνισμός". Όλοι χρησιμοποιούμε αυτούς τους ορισμούς και έκαστος δίδει την ιδικήν του αυθαίρετον ερμηνείαν.

Είναι καιρός πλέον οι ορισμοί αυτοί να αποκτήσουν την πραγματικήν των ταυτότητα δια να τους αναγνωρίζουν οι Έλληνες.