Βιβλίο
Δίκαιο υδρογονανθράκων

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Νικόλαος Ε. Φαραντούρης
Επιμέλεια: Τιμολέων Θ. Κοσμίδης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2015
σ. 688
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-562-387-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 60.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 21-10-2015)
Περίληψη:

Το παρόν έργο "Δίκαιο Υδρογονανθράκων" αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών ζητημάτων (τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δίκαιου) που αναφύονται σε όλα τα στάδια της εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ανάλυση δεν περιορίζεται στο ισχύον εθνικό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά εκτείνεται και σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της ΕΕ, αστικού και εμπορικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, ποινικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος.

Το έργο διαρθρώνεται σε επτά ενότητες:

Στην ενότητα Ι (Εισαγωγή), αναλύονται οι διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές πτυχές της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι προοπτικές του τομέα αυτού στην Ελλάδα.

Στην ενότητα ΙΙ (Ενωσιακό Δίκαιο), εξετάζεται αρχικά η αρμοδιότητα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και, κατόπιν, το θεσμικό πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας. Ακόμα αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια στις υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η ενότητα ΙΙΙ (Διεθνές Δίκαιο) εστιάζεται σε διεθνούς δικαίου θεσμούς (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα), στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας και με ειδική αναφορά στη λειτουργία των πλωτών εξέδρων άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στην ενότητα IV (Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική διαδικασία για την έρευνα και εκμετάλλευση, προτού εξεταστεί η γενική θεωρία και εφαρμογή περί των συμβάσεων παραχώρησης, το μίσθωμα στις συμβάσεις αυτές και η νομική φύση της σύμβασης παραχώρησης από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου.

Στην ενότητα V (Πτυχές των εννόμων σχέσεων Κράτους - Παραχωρησιούχου) εξετάζονται οι συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ζητήματα σχετικά με την προστασία επενδύσεων στο συγκεκριμένο πεδίο καθώς και το Φορολογικό Δίκαιο των Υδρογονανθράκων.

Η ενότητα VI (Ζητήματα Ευθύνης), ασχολείται αρχικά με την αστική ευθύνη και κατόπιν με την περιβαλλοντική ευθύνη κατά την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες συνδεδεμένες δραστηριότητες, στη συνέχεια με την ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος και, τέλος, με πτυχές της ποινικής αντιμετώπισης της ρύπανσης αυτής.

Τέλος, στην ενότητα VII (Άρση συγκρούσεων και Επίλυση Διαφορών στις Συμβάσεις Παραχώρησης), αναλύεται η διοικητική επίλυση διαφορών κατά το προσυμβατικό και το συμβατικό στάδιο, η διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ κράτους-παραχωρησιούχου καθώς και ζητήματα σταθερότητας και προσαρμογής στις ελληνικές συμβάσεις υδρογονανθράκων.

Το παρόν έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, φοιτητές και γενικότερα σε όσους ασχολούνται με τον κλάδο του δικαίου της ενέργειας και φιλοδοξεί αναδιπλώσει όλο το πλέγμα των σχέσεων, που αναπτύσσονται γύρω από την έρευνα, εκμετάλλευση, μεταφορά και πώληση των υδρογονανθράκων, υγρών και αερίων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).