Βιβλίο
Τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδώνης των ανασκαφών Δ. Ευαγγελίδη
Επιγραφές 2221-4216

Συλλογικό έργο
Σ. Δάκαρης
Ι. Βοκοτοπούλου
Α. Φ. Χριστίδης
Αθήνα
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
2013
σ. 601
Σχήμα: 28χ21
ISBN: 978-618-5047-08-5
Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 286
Κυκλοφορεί
Περίληψη: