Βιβλίο
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς
Ερμηνεία άρθρων 25-35γ κωδ. Ν 2190/1920

Νικόλαος Βερβεσός
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2016
σ. 552
ISBN: 978-960-562-554-2
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 40.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 13-06-2016)
Περίληψη: