Βιβλίο
Εγχειρίδιο αστικού δικονομικού δικαίου
Ένδικα μέσα - Αναγκαστική εκτέλεση

Συλλογικό έργο
Νικόλαος Κ. Κλαμαρής
Γεώργιος Ορφανίδης
Γεώργιος Θ. Ράμμος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2015
σ. 142
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-960-568-153-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 75.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 29-05-2017)
Περίληψη:

Στην παρούσα ενιαία έκδοση (του Εγχειριδίου Αστικού Δικονομικού Δικαίου) αναλύονται διεξοδικά τα Ένδικα Μέσα και η Αναγκαστική Εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές νομικής και στη νεώτερη γενιά νομικών να εντρυφήσουν στην έγκυρη διδασκαλία του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, όπως αυτή διδάχθηκε και εκφράστηκε από τον Γεώργιο Θ. Ράμμο. Όπου κρίθηκε αναγκαίο -για λόγους που επέβαλε είτε η σύγχρονη επιστημονική κίνηση, είτε η νομολογιακή εξέλιξη, είτε η νεώτερη δικονομική νομοθεσία- έγιναν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις.

Για την ενημέρωση των αναγνωστών προστίθενται στην παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος του όλου έργου οι νέες δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τα Ένδικα Μέσα και την Αναγκαστική Εκτέλεση.