Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισήγηση: Βασιλική Παπαγεωργίου
Εισήγηση: Παρασκευή Δεληκάρη
Εισήγηση: Κώστας Θεολόγου
Εισήγηση: Μ. Γ. Βαρβούνης
Εισήγηση: Μαίρη Μαργαρώνη
Εισήγηση: Δημήτρης Αγγελής
Εισήγηση: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 906
ISBN: 978-960-99699-8-7
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 1
Αριθμός Τόμων: 1
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ.Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo1.pdf
Κυκλοφορεί
Περίληψη: