Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 20-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισηγητής: Ελένη Κόλλια
Εισηγητής: Λίζα Μαμακούκα
Εισηγητής: Δημήτρης Βλαχοδήμος
Εισηγητής:
Εισηγητής: Βασίλης Α. Μπογιατζής
Εισηγητής: Βενετία Αποστολίδου
Εισηγητής: Νίκος Φαλαγκάς
Εισηγητής: Σωτηρία Σταυρακοπούλου
Εισηγητής: Συμεών Δεγερμεντζίδης
Εισηγητής: Γιάννης Ξούριας
Εισηγητής: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 898
ISBN: 978-960-99699-9-4
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 2
Αριθμός Τόμων: 2
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ.Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo2.pdf
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: