Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισήγηση: Λάμπρος Βαρελάς
Εισήγηση: Γκρατσιέλλα - Φωτεινή Καστελλάνου
Εισήγηση: Αγγελική Λούδη
Εισήγηση: Δημήτρης Κόκορης
Εισήγηση: Κ. Γ. Κασίνης
Εισήγηση: Βάλια Τσάιτα - Τσιλιμένη
Εισήγηση: Κατερίνα Δ. Σχοινά
Εισήγηση: Χριστίνα Δράκου
Εισήγηση: Θεοδούλη Αλεξιάδου
Εισήγηση: Γιώργος Φρέρης
Εισήγηση: Δώρα Μέντη
Εισήγηση: Σοφία Ιακωβίδου
Εισήγηση: Ζωή Βερβεροπούλου
Εισήγηση: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 810
ISBN: 978-618-81771-0-9
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 3
Αριθμός Τόμων: 3
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ.Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo3.pdf
Κυκλοφορεί
Περίληψη: