Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισηγητής: Λάμπρος Βαρελάς
Εισηγητής: Γκρατσιέλλα - Φωτεινή Καστελλάνου
Εισηγητής: Αγγελική Λούδη
Εισηγητής: Δημήτρης Κόκορης
Εισηγητής: Κ. Γ. Κασίνης
Εισηγητής: Βάλια Τσάιτα - Τσιλιμένη
Εισηγητής: Κατερίνα Δ. Σχοινά
Εισηγητής: Χριστίνα Δράκου
Εισηγητής: Θεοδούλη Αλεξιάδου
Εισηγητής: Γιώργος Φρέρης
Εισηγητής: Δώρα Μέντη
Εισηγητής: Σοφία Ιακωβίδου
Εισηγητής: Ζωή Βερβεροπούλου
Εισηγητής: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 810
ISBN: 978-618-81771-0-9
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 3
Αριθμός Τόμων: 3
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ.Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo3.pdf
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: