Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισηγητής: Αρετή Βασιλείου
Εισηγητής: Κωνσταντίνα Ριτσάτου
Εισηγητής: Μανόλης Σειραγάκης
Εισηγητής: Γεωργία Κονδύλη
Εισηγητής: Virginia López Recio
Εισηγητής: Γρηγόρης Ιωαννίδης
Εισηγητής: Μιχάλης Γεωργίου
Εισηγητής: Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος
Εισηγητής: Αφροδίτη Σιβετίδου
Εισηγητής: Γιώργος Π. Πεφάνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Εξάρχου
Εισηγητής: Κυριακή Πετράκου
Εισηγητής: Λητώ Ιωακειμίδου
Εισηγητής: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 778
ISBN: 978-618-81771-1-6
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 4
Αριθμός Τόμων: 4
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ. Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo4.pdf
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: