Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισήγηση: Αρετή Βασιλείου
Εισήγηση: Κωνσταντίνα Ριτσάτου
Εισήγηση: Μανόλης Σειραγάκης
Εισήγηση: Γεωργία Κονδύλη
Εισήγηση: Virginia López Recio
Εισήγηση: Γρηγόρης Ιωαννίδης
Εισήγηση: Μιχάλης Γεωργίου
Εισήγηση: Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος
Εισήγηση: Αφροδίτη Σιβετίδου
Εισήγηση: Γιώργος Π. Πεφάνης
Εισήγηση: Καλλιόπη Εξάρχου
Εισήγηση: Κυριακή Πετράκου
Εισήγηση: Λητώ Ιωακειμίδου
Εισήγηση: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 778
ISBN: 978-618-81771-1-6
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 4
Αριθμός Τόμων: 4
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ. Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo4.pdf
Κυκλοφορεί
Περίληψη: