Βιβλίο
Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Continuities, Discontinuities, Rupturesin the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Κωνσταντίνος Α. Δημάδης
Εισηγητής: Άννα Ταμπάκη
Εισηγητής: Ευριπίδης Γαραντούδης
Εισηγητής: Μαρία Σπυριδοπούλου
Εισηγητής: Αγγελική Σπυροπούλου
Εισηγητής: Κατερίνα Καρακάση
Εισηγητής: Άλκηστη Σοφού
Εισηγητής: Αύρα Ξεπαπαδάκου
Εισηγητής: Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Εισηγητής: κ.ά.
Αθήνα
Ευρωπαϊκή Εταρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Ε.Ε.Ν.Σ.)
2015
σ. 890
ISBN: 978-618-81771-2-3
ISBN Σετ 618-81771-3-8
Α/Α Τόμου: 5
Αριθμός Τόμων: 5
Σημειώσεις: Πρόλογος: Κ.Α. Δημάδης.
Τεχνικές προδιαγραφές: pdf
Διεύθυνση Internet: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo5.pdf
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: