Βιβλίο
Στο Χριστό στο κάστρο

Αλ. Παπαδιαμάντης
Αθήνα
Δημιουργία
2001
σ. 53
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Έλληνες Λογοτέχνες
Σημειώσεις: Εισαγωγικό κείμενο: Γιάννης Σκαρίμπας.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 5.30€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 13-10-2017)
Περίληψη:

Όταν έφθασαν εις το Κάστρον και εισήλθον εις τον ναόν του Χριστού, τόσον θάλπος εθώπευσε την ψυχήν των, ώστε, αν και ήσαν κατάσκοποι, και αν και ενύσταζόν τινες αυτών ησθάνθησαν τόσον την χαράν του να ζώσι και του να έχωσι φθάσει αισίως εις το τέρμα της πορείας των, εις τον ναόν του Κυρίου, ώστε τους έφυγε πάσα νύστα και πάσα κόπωσις...

... Έφεξεν ο Θεός την χαρμόσυνον ημέραν, και οι αιπόλοι εφιλοτιμήθησαν να σφάξωσι και ψήσωσι δύο τρυφερά ερίφια, ενώ οι υλοτόμοι είχαν φέρει από το βουνόν πολλάς δωδεκάδας κοσσύφια αλατισμένα...

... Και έφαγον πάντες και ηυφράνθησαν, εορτάσαντες τα Χριστούγεννα μετά σπανίας μεγαλοπρεπείας επί του ερήμου εκείνου βράχου.