Βιβλίο
Ποιός ήτον ο φονεύες του αδελφού μου

Γεώργιος Βιζυηνός
Αθήνα
Δημιουργία
2001
σ. 95
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Έλληνες Λογοτέχνες
Σημειώσεις: Εισαγωγικό κείμενο: Απόστολος Χαρίστης.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 5.30€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 13-10-2017)
Περίληψη:

Ας τώβρη από τον Θεό όποιος τον κατάντησε σε τέτοια δυστυχία! Έλα, νάχης την ευχή μου, γυιόκα μου, άφες τον ταλαίπωρο με την συμφορά του, και πές μου δα μαθές, ευρέθηκεν ο φονιάς; Ως τόσο δεν ημπόρεσε να βρεθή ποιος ήτανε!

- Όχι! Απεκρίθην εγώ, όστις τον έβλεπον ενωπιόν μου.

Διότι ανελογίσθην όσα μοί έλεγεε περί αυτού · παρέβαλον την αγαθότητα του παράφρονος με την βδελυράν πανουργίαν του πρώην ταχυχδρόμου, και δεν ήξευρον να εύρω, ποιος εκ των δύο ήτον ο φονεύς του αδελφού μου!