Βιβλίο
Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα παγκόσμια ιδεολογικά ρεύματα
Η κοσμοθεωρία του, η πολιτική του ιδεολογία και δράση

Νίκος Δ. Πουλιόπουλος
Αθήνα
Ιδιωτική Έκδοση
1972
σ. 447
Εξαντλημένο
Περίληψη: