Βιβλίο
Φορολογικά συστήματα
KBΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ

Γρηγόρης Μέντης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2017
σ. 368
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-960-622-324-2
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 30.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 10-11-2017)
Περίληψη:

To βιβλίο "Φορολογικά συστήματα (ΚΒΣ - ΚΦΑΣ - ΕΛΠ)" φιλοδοξεί να είναι το πρώτο μίας σειράς, με συγγραφέα τον δικηγόρο κ. Γρηγόρη Μέντη, νομικών συμβολών στο πεδίο όλων των αντικειμένων του φορολογικού δικαίου, με έμφαση στη διαχρονική, συγκριτική και συστηματική διάστασή του. Προκρίθηκε λοιπόν να παρουσιαστούν στο πρώτο βιβλίο της σειράς οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992), του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4308/2014) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ερμηνευτή του φορολογικού δικαίου για συνολική εποπτεία του διαχρονικού δικαίου με την παράθεση έγκριτης ερμηνείας και πλούσιας νομολογίας.

Στα "Φορολογικά συστήματα" ο συγγραφέας επιχειρεί να εξετάσει συστηματικά και συγκριτικά τις διατάξεις που υποχρεώνουν τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε τήρηση φορολογικών βιβλίων (αρχείων) και έκδοση ή λήψη σχετικών στοιχείων (παραστατικών). Ως βάση της παρουσίασης ελήφθη ο Κώδικας Βιβλίων και στοιχείων (ΠΔ 186/1992), με παράλληλη συγκριτική εξέταση των αντιστοίχων προς εκάστη των διατάξεών του, διατάξεων του ακολουθήσαντος Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν 4093/2012) και των ισχυόντων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014). Ιδιαίτερα επιβοηθητικό στοιχείο αποτελεί η χρήση πινάκων συγκριτικής παράθεσης της νομοθεσίας.

Η νέα αυτή έκδοση απευθύνεται κατεξοχήν στους υποψηφίους για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Διοικητική Κατεύθυνση) προκειμένου να αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ των τριών νομοθετημάτων, δηλαδή του ΚΒΣ, του ΚΦΑΣ και των ΕΛΠ, που πολλές φορές αυτά μνημονεύονται στα πρακτικά θέματα φορολογικού δικαίου των οικείων εξετάσεων, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει σε κάθε νομικό - εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου για μια βασική προσέγγιση στη διαχρονική νομολογία και ερμηνεία των ως άνω νόμων.