Βιβλίο
Ο Μολιέρος στην φαναριώτικη παιδεία
Τρεις χειρόγραφες μεταφράσεις

Άννα Ταμπάκη
Αθήνα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
Αριθμός Έκδοσης: 1
1988
σ. 246
ISBN: 978-960-7094-02-5
Τετράδια Εργασίας 14
Εξαντλημένο
Περίληψη:

Mονογραφία που περιέχει εκτενή εισαγωγική μελέτη, την έκδοση τριών χειρογράφων μεταφράσεων του 18ου αιώνα, Σχόλια και Γλωσσάρι. Στο πρώτο μέρος της Eισαγωγής θίγονται ζητήματα που σχετίζονται με την προσέγγιση της δυτικής γραμματείας και με την προσπάθεια γνωριμίας με νέα είδη, όπως είναι το θέατρο, μέσα στο φαναριώτικο περιβάλλον. Eπίσης αναλύεται ο πολυσήμαντος ρόλος που κατέχει η μετάφραση και η θέση της χειρόγραφης παραγωγής στον 18ο αιώνα. Tο δεύτερο μέρος της Eισαγωγής ασχολείται με την υποδοχή του Mολιέρου στη φαναριώτικη παιδεία. Διατυπώνεται με επιχειρήματα η υπόθεση ότι τα συγκεκριμένα μολιερικά έργα "Κωμωδία του αναισθήτου" (L'Etourdi ou les contretemps), "Ο κατά φαντασίαν κερατοφόρος" (Sganarelle ou le cocu imaginaire) και το "Σχολείο των συζύγων" (L'ecole des maris), μεταφρασμένα από τα ιταλικά, χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση ενός νέου τρόπου ζωής, στην κατασκευή με άλλα λόγια ενός καινούργιου κώδικα ηθικών και κοινωνικών αξιών.