Βιβλίο
Εισαγωγή στην παιδαγωγική
Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης
Αθήνα
Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.
Αριθμός Έκδοσης: 9
2016
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2015
σ. 136
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Σκληρό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-602-206-7
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Αφοι Κυριακίδη ", 2000.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 13.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 20-06-2018)
Περίληψη:

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται εν συντομία η προβληματική της Παιδαγωγικής Επιστήμης από συστηματική κυρίως σκοπιά σε έξι κεφάλαια. Οριοθετείται πρώτα το γνωστικό αντικεί-μενο και η βασική ορολογία της Παιδαγωγικής και προσδιορί-ζονται τα δομικά γνωρίσματα και οι βασικές προϋποθέσεις αγωγής και μάθησης (παιδαγωγικής διαδικασίας). Στη συνέ-χεια εξετάζονται οι σκοποί της εκπαίδευσης, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους, καθώς και η συμπε-ριφορά γονέων,εκπαιδευτικών και ενηλίκων γενικά απέναντι σε παιδιά και εφήβους. Μια επόμενη θεματική ενότητα ανα-δεικνύει το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η παιδαγωγική διαδικασία και πραγματεύεται ειδικότερα τις εστίες (θεσμούς και ιδρύματα) διεξαγωγής της. Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στις μεθόδους έρευνας και τα μεθοδολογικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης.