Βιβλίο
Η ελληνική οικονομία προς σταθεροποίηση

Κωνσταντίνος Γ. Δρακάτος
Αθήνα
Εκδόσεις Παπαζήση
Αριθμός Έκδοσης: 1
1996
σ. 406
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Κυκλοφορεί
Τιμή: 17.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 15-02-2007)
Περίληψη:

Ο τόμος αυτός περιέχει διάφορα άρθρα μου για την ελληνική οικονομία που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο κατά την περίοδο 1992-1995. Αποτελεί συνέχεια ενός τόμου που είχε κυκλοφορήσει το 1978 με τίτλο "Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας", ενός άλλου που είχε κυκλοφορήσει το 1987 με τίτλο"Ή Ελληνική Οικονομία σε Κρίση" και ενός τρίτου που είχε κυκλοφορήσει το 1992 με τίτλο "Δυσχέρειες Εξόδου της Ελληνικής Οικονομίας από την Κρίση". Ο πρώτος αναφερόταν στα προβλήματα που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται, ο δεύτερος στην κρίση που ακολούθησε και ο τρίτος στις δυσχέρειες στις οποίες προσέκοπτε η έξοδος από την κρίση. Ο τόμος αυτός έχει ως αντικείμενο τη βαθμιαία διαμόρφωση συνθηκών σταθεροποιήσεως.

Και εδώ η ταξινόμηση των άρθρων δεν έχει θεματική βάση, αλλά έγινε με κριτήριο το είδος τους. Στο Πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται "θέσεις" για τον τρόπο αντιμετωπίσεως της καταστάσεως από την οικονομική πολιτική, στο Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνονται σύντομες "αναλύσεις" επιμέρους μεγεθών και δραστηριοτήτων, στο Τρίτο Μέρος περιλαμβάνονται "επισκοπήσεις" οικονομικών εξελίξεων και στο Τέταρτο Μέρος περιλαμβάνονται "σχόλια" πάνω σε επίκαιρα θέματα. Σε κάθε Μέρος η σειρά των άρθρων ακολουθεί τον χρόνο δημοσιεύσεώς τους.

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)