Βιβλίο
Στείρι
Ιστορικά - λαογραφικά στοιχεία

Μαρία Παν. Αργυρίου
Λουκάς Αλκ. Κουσκούκης
Αθήνα
24 γράμματα
Αριθμός Έκδοσης: 2
2019
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2001
σ. 272
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-618-5423-03-2
Σημειώσεις: Συνέκδοση: Κέντρο Στειρίου.
Κυκλοφορεί
Περίληψη: