Βιβλίο
Ου απάν' κι ου κατ' ου κόσμους
(Ιστουρία φόβια αλλά καν’ πένθιμ’)

Νώντας Τσίγκας
Θεσσαλονίκη
Ιδιωτική Έκδοση
2009
ISBN: 978-960-98560-2-7
Σημειώσεις: Έκδοση του Συνδέσμου Βογατσιωτών Θεσσαλονίκης.
Κυκλοφορεί
Περίληψη: