Βιβλίο
Ζώα και ηθική
Μία μη ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Δήμητρα Κουντάκη
Αθήνα
Σμίλη
2019
ISBN: 978-618-5399-19-1
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Η χρήση και η εκμετάλλευση των άλλων ζώων από τον άνθρωπο βασίζεται στην αντίληψη ότι η ζωή τους δεν έχει αξία ή τουλάχιστον δεν έχει την ίδια αξία με αυτήν του ανθρώπου, συνεπώς αυτά δεν αξίζουν ηθική αντιμετώπιση. Βρίσκονται στον κόσμο για τη διευκόλυνση του ανθρώπου και ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί κατά βούληση για τις ανάγκες του και την προώθηση των συμφερόντων του. Η αντίληψη αυτή ονομάζεται ανθρωποκεντρισμός και, με αυτό το νόημα, κατέχει μια σημαντική θέση στη σύγχρονη συζήτηση για την Ηθική των Ζώων (Animal Ethics).

Το παρόν βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, επιχειρείται μια σύντομη ιστορική παρουσίαση του ανθρωποκεντρισμού και στη συνέχεια μια κριτική παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων θεωριών για την ηθική αντιμετώπιση των άλλων ζώων. Στο δεύτερο μέρος, η συγγραφέας προτείνει μια πραγματικά μη ανθρωποκεντρική προσέγγιση η οποία αποφεύγει τα λάθη που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στις θεωρίες που εξετάστηκαν στο πρώτο μέρος.

Κριτικές - Παρουσιάσεις: