Βιβλίο
Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αθανάσιος Παΐζης
Υπεύθυνος Σειράς: Ευάγγελος Εμμ. Περάκης
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2019
σ. 480
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-960-622-899-5
Μελέτες Δικαίου Επιχειρήσεων και Εταιριών 41
Σημειώσεις: Πρόλογος: Γιώργος Μιχαλόπουλος
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 55.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 10-10-2019)
Περίληψη:

ντικείμενο της μελέτης με τίτλο "Η Αντιμετώπιση της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας των Ομίλων Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση" είναι η λεπτομερής ανάλυση των διαθεσίμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο τεχνικών αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας πολυεθνικών ομίλων εταιριών. Μέσω ανάλυσης της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων και του ΔικΕΕ επιχειρείται ιδίως η εξέταση του τρόπου εφαρμογής των όρων "κέντρο κύριων συμφερόντων" και "εγκατάσταση" στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας ομίλων και της εφαρμογής των κανόνων συνεργασίας σε μέλη τους, ενώ επίσης αναλύονται τα νέα εργαλεία που προσφέρει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848. Πέρα από τις ουσιαστικού δικαίου παραμέτρους που εξετάζονται, η ανάλυση αφορά στη δικονομική διάσταση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας.

Η μονογραφία εμπλουτίζει τη νομική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται ζήτημα που άπτονται των ευρωπαϊκών διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας, της διαχείρισης και των συνεπειών τους, όπως αυτές εκδηλώνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογη δε της επιστημονικής και θεωρητικής αξίας της μελέτης είναι η πρακτική χρησιμότητά της για τον νομικό, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα διασυνοριακής αφερεγγυότητας επιχειρήσεων.