Βιβλίο
Du terrain à l’archive: Les archives de folklore et d’ethnologie en tant que pôles de recherche, d’éducation et de culture
Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο: Τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού

Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Evangelos Karamanes
Εισηγητής: Evangelos Karamanes
Εισηγητής: Aikaterini Polymerou - Kamilaki
Εισηγητής: Giorgos Vozikas
Εισηγητής: Andromaque Economou
Εισηγητής: Zoi N. Margari
Εισηγητής: Marilena Papachristophorou
Εισηγητής: Georgios Kouzas
Εισηγητής: Louisa Karapidaki
Εισηγητής: Vassiliki Chryssanthopoulou
Εισηγητής: κ.ά.
Αθήνα
Ακαδημία Αθηνών
2019
σ. 448
ISBN: 978-960-404-360-6
Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 34
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 30.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 16-10-2019)
Περίληψη:

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (1918-2018). To Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 με θέμα "Από την επιτόπια έρευνα στο αρχείο: τα λαογραφικά και εθνολογικά αρχεία ως πόλοι έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού".

Στην έκδοση περιλαμβάνονται εικοσιπέντε μελέτες επιστημόνων από δέκα ευρωπαϊκές χώρες στην γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Οι ελληνικού ενδιαφέροντος μελέτες του τόμου θα δημοσιευτούν στην ελληνική γλώσσα στην Eπετηρίδα του Κέντρου.