Βιβλίο
Το σύνταγμα στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση

Απόστολος Βλαχογιάννης
Ευθύνη Σειράς: Ξενοφών Κοντιάδης
Ευθύνη Σειράς: Χαράλαμπος Ανθόπουλος
Αθήνα
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2018
ISBN: 978-960-568-911-7
Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο 4
Κυκλοφορεί
Τιμή: 33.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 12-11-2019)
Περίληψη:

Η ανάδυση και σταδιακή εμπέδωση της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ως απότοκο της κρίσης, εγείρει σοβαρά πολιτικά αλλά και συνταγματικά ζητήματα, καθώς οι περιορισμοί στην άσκηση εθνικής δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής μεταλλάσσουν το νόημα του Συντάγματος και του εθνικού συνταγματισμού. Απέναντι στις προκλήσεις που θέτει το νέο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο, ο εθνικός συνταγματισμός υφίσταται αλλοιώσεις και ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση συνιστά μια δυναμική -και εν πολλοί ανολοκλήρωτη- διαδικασία, η οποία δεν μπορεί ακόμα να αποτιμηθεί πλήρως. Ήδη όμως έχει διαφανεί ότι η διάδραση και η αλληλεξάρτηση εθνικής συνταγματικής τάξης και ευρωπαϊκής τίθεται με νέους όρους, όπως αποδεικνύει και το παράδειγμα της χώρας μας, στην οποία το αποτύπωμά της είναι εμφανές και μάλλον ανεξίτηλο.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ξενοφών Ι. ΚοντιάδηςΣύνταγμα και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση"The Books' Journal"103Νοέμβριος 2019