Βιβλίο
Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής Πάνθεον
Δεκαεπτά προσωπογραφίες

Σταύρος Θ. Ανεστίδης
Αθήνα
Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών
2019
σ. 216
Σχήμα: 33χ24
ISBN: 978-618-84408-0-7
Κυκλοφορεί
Περίληψη: