Βιβλίο
Ιστορίαι
Πελοποννησιακός πόλεμος, Βιβλίο Α΄ - Τόμος Α΄

Θουκυδίδης
Μεταφραστής: Αθ. Ι. Γιαγκόπουλος
Υπεύθυνος Σειράς: Δημ. Λυπουρλής
Υπεύθυνος Σειράς: Θ. Μαυρόπουλος
Υπεύθυνος Σειράς: Κων. Ζήτρος
Αθήνα
Το Βήμα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
2020
ISBN: 978-618-5433-42-0
ISBN Σετ 618-5433-41-9
Γλώσσα πρωτοτύπου: αρχαία ελληνικά
Τα Θεμέλια του Πολιτισμού
Α/Α Τόμου: 1
Σημειώσεις: Αναπαραγωγή των σελίδων 1-365: "Θουκιδίδης, Βιβλίο Α΄", Εκδόσεις Ζήτρος, 2005. Διανεμήθηκε δωρεάν μαζί με την εφημερίδα "Το Βήμα" στις 12.1.2020.
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Τιμή: 1.20€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση: 21-01-2020)
Περίληψη: