Βιβλίο
Ο παπαγάλλος μου

Σοφία Τρικούπη
Επιμελητής: Έλλη Δρούλια
Αθήνα
Βουλή των Ελλήνων
2013
σ. 59
ISBN: 978-960-560-114-0
Μικρή Βιβλιοθήκη 3
Εξαντλημένο
Περίληψη:

Σε αυτό το κείμενο δεν γίνεται καμία αναφορά στους γονείς. Πρωταγωνιστές είναι ο Παπαγάλος, ο Χαρίλαος Τρικούπης αλλά και η ίδια η αφηγήτρια. Η ζωή του πρώτου περιγράφεται αναλυτικά και με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Η Σοφία Τρικούπη παρατήρησε με ενδιαφέρον από κοντά και κατέγραψε πολλές λεπτομέρειες για την διατροφή, τις καθημερινές συνήθειες, την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του Παπαγάλου της. Η περιγραφή της, σε πολλά σημεία, μοιάζει με εγχειρίδιο οδηγιών
φροντίδας του αφρικανικού γκρίζου.

Γνωστά επεισόδια της ζωής του Χαρίλαου δεν αναφέρονται. Αντίθετα σημειώνονται, χωρίς να χρονολογούνται, άλλα γεγονότα και περιστατικά που αποκαλύπτουν αυθόρμητες αντιδράσεις του, τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του, πτυχές του χαρακτήρα του άγνωστες και την ιδιωτική-οικιακή συμπεριφορά του.

Από την θέση της αφηγήτριας η Σοφία Τρικούπη βρίσκει την ευκαιρία να ανατρέξει στο παρελθόν, να εκφράσει βαθιά αισθήματα απώλειας, λύπης και μοναξιάς και μη παρηγοριάς. Η συναναστροφή της με τον Παπαγάλο της προσέφερε ένα περιεχόμενο στην καθημερινότητά της, την συνέδεε με τα περασμένα.