Βιβλίο
Η απόδειξη στην πολιτική δίκη

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Π. Κατσιρούμπας
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2019
σ. 704
Σχήμα: 24χ17
ISBN: 978-960-622-719-6
Κυκλοφορεί
Τιμή: 75.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 27-02-2020)
Περίληψη:

Στο παρόν συλλογικό έργο "Η απόδειξη στην Πολιτική Δίκη" παρουσιάζονται, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και της πλέον πρόσφατης νομολογίας, και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετιζόμενα με το δωδέκατο κεφάλαιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το κεφάλαιο της απόδειξης.

Το παρόν πόνημα διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη, από τα οποία στο Α’ Μέρος περιλαμβάνονται κεφάλαια, τα οποία αφορούν στην απόδειξη γενικά και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην έννοια, λειτουργία και ταξινόμηση της απόδειξης, στο δικαίωμα και το αντικείμενο απόδειξης, στη συντηρητική απόδειξη, στις αποδεικτικές συμβάσεις, στο βάρος απόδειξης και στην αποδεικτική διαδικασία, ενώ στο Β΄ Μέρος του έργου παρουσιάζονται και αναλύονται, με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του καθενός, αλλά και στις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά τον Ν 4335/2015, τα κατ’ ιδίαν αποδεικτικά μέσα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο πρακτικός προσανατολισμός της παρούσας έκδοσης με το ευρύ φάσμα νομολογιακών παραπομπών σε δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε συνδυασμό και με την άρτια και πλήρη θεωρητική τεκμηρίωση, την καθιστούν αναμφίβολα ένα χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.