Βιβλίο
Ο Γεώργιος Δροσίνης και τα Γαλλικά Γράμματα

Αναστάσιος Στέφος
Κηφισιά
Σύλλογος Οι Φίλοι του Μουσείου Γ. Δροσίνη
2019
σ. 49
ISBN: 978-618-5165-10-9
Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή
Περίληψη: