Βιβλίο
Δοκίμια

Michel de Montaigne
Μετάφραση: Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής
Αθήνα
Εξάντας
2020
Γλώσσα πρωτοτύπου: γαλλικά
Νήματα
Α/Α Τόμου: 1
Σημειώσεις: Επανέκδοση: "Βιβλιοπωλείον της Εστίας", 1999·2003.
Υπό Έκδοση
Περίληψη: