Βιβλίο
Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Βασίλειος Χριστιανός
Επιμέλεια: Μιχαήλ Ροδόπουλος
Αθήνα
Νομική Βιβλιοθήκη
2020
σ. 640
Σχήμα: 24χ17
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-960-654-074-5
Κυκλοφορεί
Τιμή: 80.00€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 04-06-2020)
Περίληψη:

Το έργο "Δίκαιο Κρατικών Ενισχύσεων" εστιάζει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Κρατικών Ενισχύσεων. Παράλληλα με τις ενωσιακές ρυθμίσεις εξετάζεται και η εφαρμογή των σχετικών κανόνων στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης με εκτεταμένες παραπομπές τόσο στην ενωσιακή όσο και στην εθνική νομολογία. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διεξοδικά τα κριτήρια που στοιχειοθετούν την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, ενώ έμφαση δίδεται στην αξιολόγηση ειδικών κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων, όπως στον τραπεζικό τομέα ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτός από τη δικαστική και διοικητική εφαρμογή των κανόνων, αναλύονται ζητήματα συναφή με τη λογιστική αντιμετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου των κρατικών ενισχύσεων.

Το έργο προσφέρει μια εκτενή και συστηματική ανάλυση του οικείου κλάδου δικαίου, αποτελώντας ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για τον ερευνητή αλλά και τον δικαστή που καλείται να ερμηνεύσει και εφαρμόσει τους σχετικούς κανόνες δικαίου. Δικηγόροι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης αποκτούν ένα φερέγγυο έρεισμα κατά το χειρισμό σημαντικών υποθέσεων για την οικονομική ζωή της χώρας, καθώς οι σχετικοί κανόνες θέτουν το νομικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων, για σημαντικά έργα υποδομής, στρατηγικές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προγράμματα ΕΣΠΑ και αναπτυξιακά εν γένει έργα της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, η συστηματική ερμηνεία των κανόνων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ορθή κατάστρωση και εφαρμογή των εθνικών μέτρων ενίσχυσης για την ανάκαμψη της οικονομίας στην τρέχουσα οικονομική κρίση που ξέσπασε λόγω της πανδημίας από την εξάπλωση του Covid 19.