Βιβλίο
Α΄Βίος και πολιτεία της οσίας Μητρός ημών Μακρίνης αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου ασκησάσης κατά τον Δ΄αιώνα. Β΄Βίος και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου ασκήσαντος εν έτει από Χριστού 370

Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
Αθήνα
Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας, Αρχιμανδρίτης
2020
σ. 110
Σχήμα: 21χ14
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-618-82238-7-5
Σημειώσεις: Πρόλογοι: Νεκτάριος Ανδρ. Ζιόμπολας Αρχιμανδίτης.
Κυκλοφορεί
Τιμή: 5.30€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 11-06-2020)
Περίληψη:

Μία ακόμη εμφάνιση του Ιησού. Βλέποντας τον ο Παΐσιος έπεσε στη γη έντρομος. Ο δε Σωτήρας, ω της αγάπης Χριστού, απλώνοντας το χέρι του τον εσήκωσε επάνω και του είπε: "Ειρήνη σοι τω εμώ θεράποντι, μη φόβου, διότι πολλά ευφραίνεται η αγαθότης μου εις τα έργα σου, και η προσευχή σου είναι ευπρόσδεκτος και αρεστή εις εμέ, ευφραίνου και λάβε λαμπροτάτην την πληρωμήν. Ιδού όπου σου δίδω χάρισμα τοιούτον, όποιον ζήτημα ήθελες ζητήσης εν τω ονόματί μου να σου δίδεται, και προς τούτοις δια όποιους αμαρτωλούς ήθελες μεσιτεύσει εις εμέ να συγχωρούνται αι αμαρτίαι των". Ο δε ιερός Παΐσιος έλαβε θάρρος και είπε: "Άμποτε, Χριστέ βασιλεύ, να αξιωθώ ο τάλας εγώ, να λάβω τοιαύτην φιλανθρωπίαν από την αγαθότητά σου, να μου δοθή χάρις δια να ζητώ εκείνα όπου πρέπει όπου είναι χρειαζούμενα εις εμέ, δια να περάσω τας σωτηριώδους οδούς και να επιτύχω τέλος αγαθόν, ότι χωρίς την ιδικήν σου πρόνοιαν δεν είναι δυνατόν να κάμωμεν κανένα καλόν· δια τι ανίσως εσύ που έχυσες το πολύτιμον αίμα σου δια την σωτηρίαν μας, και κατεδέχθης να υπομείνης θάνατον και ταφήν και δια της αναστάσεώς σου εχάρισας εις ημάς ζωήν αιώνιον.