Βιβλίο
A Poet's Agora Confinement Poetry Collection

Συλλογικό έργο
Αθήνα
A Poets' Agora Publications
2020
ISBN: 978-618-84918-0-9
Κυκλοφορεί
Περίληψη: