Βιβλίο
Τιμητικός τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου
Ελευθερία και δικαιοσύνη στη σύμβαση

Συλλογικό έργο
Αθήνα
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε.
2020
σ. 1346
ISBN: 978-960-596-190-9
Κυκλοφορεί
Περίληψη: