Βιβλίο
100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ 1919-2019

Επιμέλεια: Νίκος Ποταμιάνος
Αθήνα
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.). Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.)
2019
σ. 528
ISBN: 978-618-5025-62-5
Κυκλοφορεί
Περίληψη:

Στη μελέτη, που εκπονήθηκε για τον εορτασμό για τη συμπλήρωση το 2019 των 100 χρόνων ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν οι βασικές γραμμές και οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας της Συνομοσπονδίας, τα βασικά χαρακτηριστικά της ως συνδικαλιστικής οργάνωσης και τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία παρενέβη και παρεμβαίνει.