Βιβλίο
Οι Πομάκοι της Θράκης
Πολυεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Μ. Γ. Βαρβούνης
Θεσσαλονίκη
Σταμούλης Αντ.
2020
ISBN: 978-618-5306-86-1
Κυκλοφορεί
Τιμή: 36.04€ Φ.Π.Α.: 6%
(Τελευταία Ενημέρωση Τιμής: 28-08-2020)
Περίληψη: